Dlaczego my

  • Dajemy coś więcej niż tylko angielski.
  • Rozbudzamy potencjał pozajęzykowy.
  • Prowadzimy tematyczne konwersacje dopasowane do zainteresowań ucznia.
  • Opiekujemy się uczniem cały czas nie tylko podczas zajęć – konsultacje.
  • Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami – podsumowanie przerobionego materiału pod koniec każdej lekcji.
  • Odciążamy rodziców w nauce poza lekcyjnej zapewniając regularne powtarzanie materiału – wideo z powtórzeniem materiału.
  • Prawdziwie zindywidualizowane podejście – lekcje skrojone na miarę.
  • Najwyższa jakość nauczania.
  • Bardzo wygodna forma nauki.
  • Uczymy praktycznego języka na przykładzie codziennych sytuacji.