Coś więcej niż angielski

Pod koniec każdego działu uczeń otrzymuje nagranie video z podsumowaniem materiału i ćwiczeniami do wykonania w domu, dzięki temu bez absorbowania rodziców uczniowie sami powtarzają materiał. Dodatkowo pod koniec każdych zajęć proponujemy rodzicom krótkie podsumowanie przerobionego danego dnia materiału, zwracając uwagę na ważne kwestie, także jesteście Państwo w stałym kontakcie z nami. U nas angielski to coś więcej niż język, na naszych zajęciach przełamujemy bariery komunikacyjne, inspirujemy, wspieramy, motywujemy wykraczając poza ramy typowych lekcji. Dzięki konwersacjom tematycznym rozwijamy zainteresowania dzieci i młodzieży, poszerzamy horyzonty, tworzymy relacje. Nasze zajęcia są idealnie skrojone na miarę, a naszym celem jest otworzyć uczniów na komunikację w języku angielskim, chcemy by potrafili porozumiewać się w codziennych sytuacjach podczas pobytu za granicą, by czerpali radość z używania języka i satysfakcję gdy w końcu uda im się bez problemu zamówić jedzenie w restauracji, spytać o drogę, czy zrobić zakupy podczas pobytu za granicą. W Home English Academy jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi kursantami – dzięki konsultacjom wspieramy proces językowej edukacji szkolnej i reagujemy na bieżące potrzeby.